LITÉ akciová společnost

Líté 77, okres Plzeň-sever, PSČ 331 52
IČO 477 19 117, DIČ CZ47719117
spisová značka: oddíl B, vložka 328 vedená u Krajského soudu v Plzni
Vypis platných
Stanovy společnosti
Pozvánka na řádnou valnou hromadu dne 3.7.2014
Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu 18.12. 2014 LITÉ a.s.
Dokumenty: